În apropierea aşezării Satu Nou, comuna Oltina se găseşte una dintre cele mai importante cetăţi ale geţilor dobrogeni. Dava îşi doarme somnul milenar în aşa-zisa Vale a lui Voicu, pe un promontoriu de pe malul drept al bătrânului Danubiu. Cercetările de specialitate efectuate aici au confirmat existenţa a 9 niveluri de locuire getică, fiind descoperite vestigii diverse, de la ceramică autohtonă şi elenistică (sec.IV-III î.H) la monede greceşti şi romane, şi până la fragmente ceramice din alte perioade. Pe cele două platouri ale sitului (în Nord şi în Sud) s-a locuit timp de mai bine de jumătate de mileniu, existând obiecte datate în secolul III d.H. Se poate afirma, fără nicio teamă de a greşi, că aici era o davă puternică, cu o populaţie getică numeroasă, situată într-un punct strategic şi care controla un sector important al fluviului. S-au descoperit astfel ziduri impunătoare de incintă de peste 2 metri grosime, înălţimea maximă păstrată a acestora fiind de aproximativ cinci metri. Din păcate, nu s-au găsit incripţii care să ne spună povestea davei sau a conducătorilor ei, dar este posibil ca ea să fi fost, la un moment dat, un adevărat centru al acestei zone extrem de bogate. Ce ştim cu certitudine este faptul că în secolul III î.H, dava a suferit un atac devastator, în faţa căruia zidurile puternice nu au putut rezista. Populaţia a părăsit cetatea pentru câteva decenii, dar a revenit apoi, refăcând zidurile şi reluând locuirea. Se pare că, în acea perioadă a părăsirii davei, geţii s-au refugiat în apropiere, în punctul cunoscut astăzi sub numele de Vadul Vacilor. Aici nu a fost însă nicio fortificaţie, ci doar o aşezare rurală normală, pe care în veacul al II-lea, când primejdia trecuse, geţii au abandonat-o. Pentru turistul obişnuit, situl de la Valea lui Voicu nu este unul spectaculos (n.r.acceaşi situaţie ca la Adâncata), dar merită să mergi în zonă, să admiri peisajul superb şi să îţi imaginezi, fie chiar şi pentru câteva clipe, că te-ai întors în timp 2300 de ani şi că te afli în mijlocul davei, înconjurat de geţi, străbunii noştri…

Sursă bibliografie – Mihai Irimia, Pontica 40 (2007), Pontica 43 (2010), “Consideraţii privind aşezările getice din Dobrogea”, „Centre de puvoir getes”

sursă foto -zid de incintă Valea lui Voicu – cronica.cimec.ro

[codepeople-post-map]

Tag-uri: , , , , ,

Articole Interesante

Nu sunt alte articole.

Folosim cookie-uri pentru analiza traficului pe pagini și produse și menținerea setărilor. (ex: Funcția "Ține-mă minte" sau setări legate de GDPR).

Salvat!
Setări confidențialitate


  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • PHPSESSID

Refuz toate
Accept toate